Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Rezervácia e-Receptu
v Lekárni Medical Park

O nás

 

„Centrum u Velických“,  združenie dvoch privátnych praxí  manželov Velických je pokračovaním Centra pri starej tržnici. Veríme, že v príjemnom prostredí Medicalparku na Bernolákovej ul. č.14/A v Banskej Bystrici Vám budeme môcť poskytovať kvalitnejšie služby v komfortnejšom prostredí ako doteraz.

 

Obaja, MUDr. Margaréta Velická a MUDr. Vladimír Velický, sme psychiatri a psychoterapeuti s dlhoročnou klinickou praxou s liečbou pacientov s rozmanitými duševnými poruchami. Dlhodobo v týme spolupracujeme so zdravotnými sestrami s dlhoročnou a bohatou psychiatrickou praxou. To, čo nás spája je vízia rešpektujúceho a ľudského vzťahu s našimi  klientmi a snaha vytvoriť im skutočne príjemné materiálne aj duchovné prostredie pre poskytovanie komplexnej ambulantnej  psychiatrickej a psychoterapeutickej starostlivosti.

 

Zmluvy máme obaja uzatvorené s nasledovnými zdravotnými poisťovňami:

 

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. (25)
  • Dôvera ZP a.s. (23)
  • Union ZP. a.s. (27)

Aké služby poskytujeme


Základom našej zdravotnej starostlivosti je vytvorenie ľudsky rešpektujúceho vzťahu s klientom aj s jeho podielom zodpovednosti za jeho liečbu. Pokiaľ klient má záujem o našu starostlivosť, objedná sa na prvé vyšetrenie na základe vzájomného dohovoru s prijímajúcou sestrou. Keď je klient oboznámený o podmienkach, za ktorých poskytujeme naše služby, uzatvoríme s ním kontrakt o zdravotnej starostlivosti. Naši klienti sú na vyšetrenie a ošetrenie objednávaní v dohodnutom termíne. Klientom na našich ambulanciách predpisujeme lieky priebežne bez čakania, nezávisle od termínov návštevy lekára.

  • Psychiatrické služby
  • Psychoterapeutické služby
  • Poradenské služby


Psychiatrické služby
Predpokladom pre porozumenie problému klienta je dôkladné vstupné vyšetrenie so stanovením pracovnej diagnózy. Na základe tohto vyšetrenia ošetrujúci lekár navrhne klientovi doplňujúce laboratórne a špecializované pomocné vyšetrenia tak, aby v čo najkratšom čase bolo možné pacientovi stanoviť presnú diagnózu a zahájiť adekvátnu liečbu.

Ambulantná liečba pozostáva z farmakoterapie, kedy klientovi sú ordinované psychofarmaká upravujúce látkovú výmenu v jeho nervových bunkách a z psychoterapie, umožňujúcej klientovi porozumieť, kde sa na svojej životnej ceste nachádza a čo môže na nej zmeniť. Všetkým klientom poskytujeme podpornú psychoterapiu pri riešení ich aktuálnych problémov, ako súčasť komplexnej ambulantnej psychiatrickej liečby. Po vstupnom vyšetrení, určení diagnózy, stanovení terapeutického plánu a zavedení terapie, pacient dochádza podľa jeho zdravotného stavu na kontrolné vyšetrenia v intervaloch niekoľkých dní až týždňov, pokiaľ sa jeho zdravotný stav stabilizuje (fáza akútnej liečby).

V ďalšej fáze (doliečovania) klient dochádza do našej ambulancie v intervaloch najmenej 4 krát ročne na vyhodnotenie jeho zdravotného stavu a ordinovanej udržiavacej a profylaktickej terapie. Predchádzanie návratu/relapsu duševného ochorenia považujeme za dôležitú súčasť modernej ambulantnej psychiatrickej liečby. Klientom so záujmom o porozumenie dynamických aspektov vzniku a priebehu ich duševných problémov, poskytujeme po dohode hlbinne orientovanú psychoterapiu (analytickú psychoterapiu, psychodynamickú psychoterapiu, Gestalt terapiu). V našich ambulanciách máme skúsenosti s liečbou klientov so všetkými diagnózami duševných porúch, okrem klientom so závislosťami na drogách a patologickými hráčmi. Nevieme však pomôcť klientom, ktorí sa z nejakých dôvodov nechcú liečiť a nemajú vôľu zmeniť svoje rozhodnutie.


Psychoterapeutické služby
Vzhľadom na životnú situáciu a rozsah úhrad zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní sme zúžili rozsah poskytovania psychoterapeutických služieb. V súčasnosti sa venujeme skupinovej psychoterapii a krátkodobej individuálnej psychoterapii. Psychoterapeutická skupina je zameraná na porozumenie vlastným psychickým procesom klienta a ako nimi prispieva k jeho problémom v živote. Krátkodobá individuálna psychoterapia je zmeraná na porozumenie aktuálnym konfliktom klienta a je v rozsahu do 25 sedení. Obaja psychoterapeuti, MUDr.M.Velická aj MUDr.V.Velický, sú vzdelaní v Gestalt terapii, v analytickej psychoterapii a psychodynamickej psychoterapii. Obaja sú zapísaní v Zozname psychoterapeutov SR (Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti) a v Zozname psychoterapeutov Európskej asociácie pre psychoterapiu (EAP).

Záujemca o psychoterapiu po dohode s psychoterapeutom absolvuje úvodný psychoterapeutický rozhovor. Na základe prvého interview sa rozhodne klient a terapeut, či sa spolu budú stretávať na psychoterapeutických sedeniach. Pre efektívnu psychoterapeutickú prácu je veľmi dôležité, aby terapeut porozumel klientovi a klient vnímal, že mu terapeut rozumie a cíti sa pri ňom bezpečne. Významný je aj skutočný záujem klienta ako aj terapeuta o spoločné psychoterapeutické putovanie neuvedomovanými duševnými procesmi klienta. Klientovo utrpenie a jeho hlboká túžba po zmene sú nevyhnutnými predpokladmi úspešnej psychoterapie.

 

Kde nás nájdete

 

Centrum u Velických sa nachádza na 2.poschodí budovy Medical parku na Bernolákovej ul č. 14/A v Banskej Bystrici, mestská časť Radvaň. Sme ľahko dostupní MHD linkami č. 2, 3, 4, 5, 21, 22, 32, 41, 90 a 97 na zastávku Sládkovičova. Od zastávky pôjdete dole ul.Bernolákovou a oproti Novamed-u odbočíte po nej doprava a za budovou Amicomp-u vpravo je sivá budova Medical parku, kde sídlime na 2.poschodí vpravo. Prístup k nám je bezbarierový.

Autom sa k nám tiež ľahko dostanete:

 

  • Od Zvolena odbočíte z R1 pre vjazdom do B.Bystrice na Zvolenskú cestu a cez nadjazd nad R1 za semaforom doprava na ul.Bernolákovu, Medical Park je predposledná budova vľavo.
  • Od Brezna a Ružomberka smerom na Zvolen po R1 a odbočiť na exite Radvaň na Zvolenskú cestu doprava (pred nadjazdom) a za semaforom doprava na Bernolákovu ul, Medical Park je predposledná budova vľavo. Parkovanie je v tejto oblasti bezplatné.