Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Rezervácia e-Receptu
v Lekárni Medical Park

Glykovaný hemoglobín, alebo takzvaný dlhodobý cukor ukazuje hladiny glukózy vo vašej krvi za obdobie aj 3 mesiacov dozadu. Pomáha tak zistiť napríklad rozvoj cukrovky, alebo podáva reálny obraz o tom, ako dodržiavate diétu.

Týka sa ma to?
Máte cukrovku?
Máte nadváhu alebo trpíte obezitou?
Neviete odolať sladkému a konzumujete veľa sladkých jedál?
Chcete vedieť, či napriek tomu, že nemáte diagnostikovanú cukrovku ňou nie ste ohrození? Zvýšené hladiny glykovaného hemoglobínu totiž dokážu ukázať, že s vašim metabolizmom cukru nie je niečo v poriadku. Cukrovka na začiatku nebolí.
Je vaša životospráva v poriadku?
Žijete v neustálom strese a často vynechávate stravu?
Viete, že pri výskyte tzv. prediabetických stavov sa u vás cukrovka môže rozvinúť v horizonte do 10 rokov?
Máte nad 45 rokov a najmä sedavý spôsob života?

Čím je viac glukózy v krvi, tým viac sa jej viaže na krvné farbivo hemoglobín, ktorý zodpovedá za prenos kyslíka do tkanív a ten sa potom označuje ako glykovaný hemoglobín. Toto spojenie zostáva až do rozpadu červnej krvinky.
Zvýšené stavy glykovaného hemoglobínu odhalia stavy, kedy vám hrozí cukrovka, alebo ak ju máte diagnostikovanú ukáže, kedy ju už nemáte pod kontrolou

TOP výhody tohto druhu testu:
Možnosť včasnej diagnostiky rozvíjajúcej sa cukrovky
Tento test ukáže priemernú hladinu glukózy v krvi za posledné tri mesiace
Tento test ukáže omnoho viac než len aktuálna hladina glukózy v krvi, ukazuje totiž dlhodobý vývoj hladiny glukózy v krvi a je tak omnoho lepší pri diagnostike
Tento test je vhodný aj na kontrolu efektívnosti diabetickej stravy, či špeciálnej nasadenej diéty
Vyšetrenie je bezbolestné. Ide o rýchly odber krvi priamo v odberovom mieste.
Nepotrebujete výmenné lístky ani predchádzajúcu návštevu lekára. Jednoducho, ak nechcete nič nechávať na náhodu a nič podceňovať, objednajte sa kedykoľvek sami.
Ak máte cukrovku, tento test je veľmi dobrým pomocníkom, ktorý vám pomôže mať ju pod kontrolou

Domácim meraním glykémie glukomerom je možné zistiť iba momentálny stav hladiny cukru v krvi. Táto aktuálna glykémia predstavuje výšku hladiny cukru v krvi v danom momente merania. Na jej výšku vplýva aktuálny príjem sacharidov, fyzická aktivita a dávka inzulínu podaná v intervale niekoľkých hodín pred samotným meraním.

Naproti tomu hodnota glykovaného hemoglobínu predstavuje tzv. dlhodobý cukor. Zjednodušene povedané, dá sa z neho vyčítať hladina cukru v krvi za posledných 6 až 10 týždňov. Tento výsledok sa nedá oklamať. Glykovaný hemoglobín je preto stále považovaný za najdôležitejší parameter kompenzácie cukrovky.

Hemoglobín je červené krvné farbivo. Glukóza v krvi sa viaže na jeho určité miesta a ostáva s ním trvalo spojená. Hemoglobín s naviazanou glukózou = glykovaný hemoglobín. Čím je viac glukózy v krvi (čím je vyššia glykémia), tým viac sa viaže na hemoglobín a percento glykovaného hemoglobínu je vyššie. Životnosť červených krviniek, a teda aj hemoglobínu, je zhruba tri mesiace a práve preto glykovaný hemoglobín môžeme obrazne nazvať aj pamäťou cukrovky - dôležitou pre lekára. Pacienti ho často neodborne nazývajú aj "dlhodobý cukor, trojmesačný cukor".

Stanovenie glykovaného hemoglobínu, medicínsky označovaného ako HbA1C, je dôležité vyšetrenie, ktoré sa vykonáva laboratórne. V súčasnosti sa môžeme stretnúť s dvoma metódami uvádzania jeho hodnôt, a to DCCT (podľa štúdie Diabetes Control and Complications) a IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) štandardizáciou. Na Slovensku sa používa takmer výhradne DCCT štandardizácia uvádzaná v percentách. Naopak, v Českej republike sa používa hlavne IFCC.